لیزا ریگان

لیزا ریگان

لیزا ریگان انگلیسی و زبانشناسی را در دانشگاه ناتینگهام تحصیل کرد و دیپلم کارشناسی ارشد انتشارات را در کالج وست هرتز گرفت. او بیش از 400 کتاب از جمله کتاب های تصویری، کتاب های پازل و مرجع کودکان نوشته است. او در کلچستر انگلیس زندگی می کند.

کتاب های لیزا ریگان

خودت اختراع کن