سیلی ویلی

سیلی ویلی

سیلی ویلی در شهری کوچک به نام جیل هیلز به دنیا آمد. سیلی ویلی در سن 6 سالگی به قله کوه اورست نقل مکان کرد تا موج سواری کند. او به طرز وحشتناکی شکست خورد. او اکنون به هرکسی که گوش دهد شوخی های احمقانه ای می گوید.

کتاب های سیلی ویلی