بلاندین کریژل

بلاندین کریژل

بلاندین كريژل، متولد 1 دسامبر سال 1943 در نوئیل-سور-سن، فیلسوف، استاد دانشگاه، رئیس سابق شورای عالی ادغام، مشاور ژاک شیراک و عضو سابق کمیته اخلاق مشورتی ملی است.
وی دستیار میشل فوکو در کالج فرانسه بود.

کتاب های بلاندین کریژل

درسنامه های فلسفه ی سیاسی