الکساندر رومانویچ لوریا

الکساندر رومانویچ لوریا

الکساندر رومانُویچ لوریا (زاده ۱۹۰۲ - درگذشته ۱۹۷۷)روان‌شناس روس، بنیان‌گذار علم عصب-روان‌شناسی (نوروپسیکولوژی)، است.
از او آثاری در مورد فلسفه علم، پروسهٔ آموختن و فراموش کردن، کندذهنی، و تشریح این‌که چگونه آسیب به قسمت‌های معینی از مغز، بر رفتار خاصی از انسان تأثیر می‌گذارد، به جا مانده‌است.
لوریا که در رژیم شوروی، فعالیت‌های علمی خود را انجام می‌داد، خود را پیرو اندیشه‌های کارل مارکس می‌دانست.از او کتاب‌هایی به فارسی برگردانده شده‌است . در این زمینه دکتر حبیب الله قاسم زاده آثاری داشته‌است.

کتاب های الکساندر رومانویچ لوریا