یوسف گرجی مهلبانی

یوسف گرجی مهلبانی

دکتر یوسف گرجی مهلبانی در خرداد ماه سال ۱۳۷۰ از دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی ارشد معماری فارغ‌التحصیل شد و در مهرماه سال ۱۳۷۰ در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به عنوان هیات علمی مشغول به تدریس شده و در سال ۱۳۷۴ به رسمی قطعی تبدیل وضع یافته‌اند. نامبرده در تابستان سال ۱۳۷۷جهت ادامه تحصیل به انگلستان اعزام گردید. ایشان در سال ۱۳۸۱ پس از چهار سال تحصیل با اتمام دوره تحصیلات دکتری در رشته معماری با گرایش انرژی‌های نو به ایران بازگشت و در همان سال از طرف ریاست دانشگاه به مدیریت گروه معماری و مسئول راه‌اندازی دانشکده معماری و شهرسازی منصوب شدند که طی ده ماه فعالیت و تشکیل دو گروه جدید شهرسازی و مرمت ابنیه، مجوز دانشکده معماری و شهرسازی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ نموده و به مدت پنج سال به عنوان رئیس دانشکده معماری و شهرسازی در این دانشگاه مشغول انجام وظیفه بوده است، سپس از سال ۱۳۸۶ به مدت دو سال مسئولیت معاونت عمرانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) را بعهده داشته است. ایشان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ به سرپرستی و سپس به ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین منصوب و تا خردادماه ۱۳۹۴ به مدت چهار سال در این سمت مشغول انجام وظیفه بوده است و همچنین دکتر یوسف گرجی مهلبانی در آبان‌ماه ۱۳۹۴ با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سرپرستی پارک علم و فناوری استان قزوین منصوب شدند و از تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۵ الی ٥ مردادماه ١٣٩٨ با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بعنوان رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین مشغول انجام وظیفه بودند.

کتاب های یوسف گرجی مهلبانی