آلیستر کوپر

آلیستر کوپر

آلیستر کوپر با مدرک کارشناسی ارشد در عوامل انسانی و ارگونومی از Loughborough فارغ التحصیل شد و اکنون به عنوان روانشناس ارشد در آزمایشگاه تحقیقات حمل و نقل مشغول به کار است، و برنامه های تحقیقاتی را برنامه ریزی و انجام می دهد.

کتاب های آلیستر کوپر

فرزندپروری اندیشمندانه