بن جانسون

بن جانسون

بن جانسون، زاده ی 1572 و درگذشته ی 1637 هنرپیشه، شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی بود.
جانسون در لندن به دنیا آمد. او در اصل اسکاتلندی بود و پدرش ثروتی داشت که بعدها در نزاع های مذهبی دوره ی سلطنت ملکه ماری تئودور در انگلستان، آن را از دست داد و به مسلک کشیشان درآمد.
پس از مرگ پدر، جانسون برای ورود به مدرسه ناچار بود با ناپدری اش کار کند و درآمد اندکش را برای خرج تحصیلات پس انداز کند. او در آموزشگاهی خصوصی در کلیسای سن مارتین، تحصیلات ابتدایی را فرا گرفت و سپس به آموزشگاه ست مینستر رفت. جانسون در آن جا به تحصیل ادبیات یونان و روم پرداخت و در سال 1589 برای کمک به خانواده ناگزیر شد درس را رها کند و با ناپدری خود به کار بنایی بپردازد. از آن جا که او هیچ وقت این شغل را دوست نداشت، به سپاهی از سربازان انگلیسی که عازم جبهه های فلاندر بودند، پیوست اما خیلی زود از آن جا هم خسته شد و به لندن بازگشت.
آشنایی جانسون با گروه بازیگران تئاتر، مسیر زندگی او را تغییر داد. او مدتی به عنوان بازیگر در گروه های سیار تئاتر شروع به فعالیت کرد و با نمایشنامه نویسان آن زمان آشنا شد. جانسون سپس به اصلاح و تصحیح نمایشنامه های گوناگون پرداخت تا این که یکی از دست اندرکاران تئاتر، به نام توماس ناش، به او پیشنهاد کرد که در نوشتن نمایشنامه با وی همکاری کند.

کتاب های بن جانسون

کیمیاگر


۱۲,۰۰۰ تومان