سوزانا ایسرن

سوزانا ایسرن

سوزانا ایزرن بیش از 60 کتاب در سراسر جهان منتشر کرده است که به بیش از دوازده زبان ترجمه شده است. وی در ایالات متحده آمریکا مدال نقره در جوایز کتاب کودکان Moonbeam 2013 را دریافت کرده است و Bogo the Fox Who Wanted Everything ، منتشر شده توسط NubeOcho ، یک انجمن صنفی کتابخانه های جونیور است.

کتاب های سوزانا ایسرن

توپ پشمی جادویی