پام اسپور

پام اسپور

دکتر پم اسپور مجری برنده جایزه رادیو، خاله دردناک، مشاور روابط جنسی و مربی زندگی است. دکتر پم نویسنده بیش از 11 کتاب خودیاری است و به طور منظم در تلویزیون ظاهر می شود.

کتاب های پام اسپور