سیده نسترن پزشکی

سیده نسترن پزشکی

سیده نسترن پزشکی در دی ماه ۱۳۴۴ دیده به جهان گشود.وی با عناوین نویسنده ،شاعر ،مترجم و ویراستار آثاری را به چاپ رسانده است.وی به زبان های فارسی،انگلیسی و عربی شعر سروده است و تلاش دارد که شرط امانت داری در روایت تاریخی حفظ شود و از اعمال نظر شخصی اجتناب کند زیرا معتقد است که تاریخ را امروز گفته اند اما فردا نیز به گونه ای دیگر گفته خواهد شد.

کتاب های سیده نسترن پزشکی

گزینه های سخت