هیئون سئو لی

هیئون سئو لی

هیئون سئو لی، زاده ی سال 1980، فعال سیاسی-اجتماعی و نویسنده ای اهل کره ی شمالی است که اکنون در سئول زندگی می کند. او از کره ی شمالی گریخت و پس از مدتی به خانواده ی خود نیز کمک کرد تا از طریق چین و لائوس از آن کشور فرار کنند.

کتاب های هیئون سئو لی