آلیسون پرایس

آلیسون پرایس

آلیسون پرایس یک روانشناس خبره و یک روانشناس شغلی، مدرس دانشگاه در روانشناسی تجارت و متخصص در زمینه رهبری و توسعه مدیریت است. آلیسون به عنوان متخصص روانشناسی تجارت، به سازمانهای معتبر در مورد رفتارهای مورد نیاز برای موفقیت سازمانی مشاوره داده است. او با طیف گسترده ای از پرسنل، از اعضای تیم گرفته تا هیئت مدیره، کاوش در ذهنیت و شیوه های کاری که زیربنای موفقیت است، کار کرده است.

کتاب های آلیسون پرایس

روانشناسی موفقیت