آرشین ادیب مقدم

آرشین ادیب مقدم

آرشین ادیب مقدم ، دانشمند و نویسنده مشهور جهانی است. در حال حاضر، او استاد اندیشه جهانی و فلسفه های تطبیقی در SOAS، دانشگاه لندن، و عضو هیوز هال، دانشگاه کمبریج است. ادیب مقدم، اولین همکار دکتر جارویس در سن ادموند هال و دپارتمان سیاست، دانشگاه آکسفورد، در بیش از دوازده هیئت تحریریه نشسته و مجموعه های تأثیرگذار کتاب کمبریج "خاورمیانه جهانی" را ویرایش می کند. وی نویسنده و ویراستار هفت کتاب از جمله "ایران چیست؟" (2021) و "درباره شورشهای عرب و انقلاب ایران: قدرت و مقاومت امروز" (2013) می باشد. او که از دانشگاه کمبریج فارغ التحصیل شده بود، به عنوان یکی از جوانترین دانشگاهیان در رشته خود استادی خود را در SOAS دریافت کرد. از آن زمان او به چندین سمت افتخاری در سراسر جهان انتخاب شده است، برخی از آنها با مهر سلطنتی و از جمله در دانشگاه هاروارد و آکادمی علوم اجتماعی یوننان در کونمینگ ، چین.

کتاب های آرشین ادیب مقدم