هربرت گلدنبرگ

هربرت گلدنبرگ

هربرت گلدنبرگ استاد برجسته روانشناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، لس آنجلس بود، و در آنجا کلاس های خانواده درمانی را توسعه داد و تدریس کرد. او به همراه آیرن گلدنبرگ جایزه دستاورد یک عمر زندگی خانوادگی آکادمی خانواده درمانی آمریکا را برای خانواده درمانی دریافت کرد. وی همچنین عضویت در انجمن ازدواج و خانواده درمانی آمریکا، آكادمی خانواده درمانی آمریكا و بخش خانواده درمانی انجمن روانشناسی آمریكا را در اختیار داشت. او همچنین در آن بخش APA به عنوان عضو انتخاب شد. گلدنبرگ، نویسنده کتاب دیگری است که توسط بروکس / کول منتشر شده است ، COUNSELING TODAY'S FAMILIES ، چاپ چهارم.

کتاب های هربرت گلدنبرگ