فرانسیسکو سوریانو

فرانسیسکو سوریانو

فرانسیسکو سوریانو (Soriano nel Cimino ، 1548 یا 1549 - رم ، 19 ژوئیه 1621) آهنگساز ایتالیایی دوره رنسانس بود. وی یکی از ماهرترین اعضای مکتب رومی در نسل اول پس از پالسترینا بود. سوریانو در سوریانو، نزدیک ویتربو به دنیا آمد. وی در باسیلیکا دی سان جیووانی در لاترانو در رم نزد چندین نفر از جمله پالسترینا تحصیل کرد، در دهه 1570 کشیش شد و تا سال 1580 استاد ماجراجوئی در S. Luigi dei Francesi، نیز در رم بود. در سال 1581 او به سمت مانتوا رفت و در دربار گونزاگا موقعیتی را بدست آورد. اما در سال 1586 به رم بازگشت و در آنجا بقیه عمر خود را به عنوان سرپرست گروه در سه کلیسای جداگانه از جمله Cappella Giulia در سنت پیتر سپری کرد. وی در سال 1620 بازنشسته شد.

کتاب های فرانسیسکو سوریانو