مهدی صداقت پیام

مهدی صداقت پیام

دکتر مهدی صداقت پیام، پژوهشگر، مترجم، نویسنده، در سال ۱۳۸۴ رمان زمان لرزه از کرت وونه گات را ترجمه و منتشر کرد که با استقبال مخاطبان روبرو شد و تا سال ۱۳۸۹ چهار بار تجدید چاپ شد. نخستین رمان او با عنوان راز سکوت یا هملت به روایت خواهر شکسپیر در سال ۱۳۸۸ منتشر شد. او در همان سال برای تحصیل در دوره ی دکترای ادبیات الکترونیک عازم نیوزیلند شد و دکترای خود را از دانشگاه ویکتوریای ولینگتون دریافت کرد . صداقت پیام پس از بازگشت به کشور عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه ی سازمان سمت شد و هم زمان در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تدریس می کند.

کتاب های مهدی صداقت پیام

زمان لرزه


راز سکوت