السپث آر ام داسینبر

السپث آر ام داسینبر

السپث آر ام داسينبر (Elspeth R. M. Dusinberre) استاد تمایز آثار کلاسیک در دانشگاه کلرادو بولدر است. وی با تأکید بر تاریخ امپراتوری پارسی هخامنشی (550-330 قبل از میلاد) در آناتولی، بر تعاملات فرهنگی در آناتولی تمرکز دارد. وی دکترای خود را در سال 1997 از دانشگاه میشیگان (پایان نامه: "ساتراپال ساردیس: جنبه های امپراتوری در پایتخت هخامنشی") دریافت کرد. داسينبر دوازده جایزه تدریس دانشگاه کلرادو دریافت کرده و از طرف موسسه باستان شناسی آمریکا برای انتشار 2013، امپراطوری، اقتدار و خودمختاری در آناتولی هخامنشی جایزه ویزمن را دریافت کرده است. در سال 2018 وی به عنوان استاد برجسته تحقیقات در دانشگاه کلرادو بولدر انتخاب شد. اخیراً، کارهای وی بر روی مهر و موم در بایگانی استحکامات تخت جمشید و در سایت باستان شناسی گوردیون، پایتخت فرجیای باستان، در ترکیه متمرکز شده است.

کتاب های السپث آر ام داسینبر