رابرت جی یانال

رابرت جی یانال

رابرت جی. یانال متولد سال 1348 ، استاد فلسفه دانشگاه ایالتی وین است. او نویسنده و ویراستار موسسات هنری نیز می باشد.

کتاب های رابرت جی یانال

هیچکاک در مقام فیلسوف