نیل نیوجنت

نیل نیوجنت

نیل نیوجنت استاد برجسته سیاست در دانشگاه متروپولیتن منچستر انگلیس است. او به طور گسترده در مورد اتحادیه اروپا مقالاتی منتشر کرده و در سال 2013 توسط انجمن دانشگاهی مطالعات معاصر اروپا (UACES) ، 2013 جایزه یک عمر موفقیت در مطالعات معاصر اروپا را دریافت کرد.

کتاب های نیل نیوجنت