کانستانتین گئورگی یویچ پائوستوفسکی

کانستانتین گئورگی یویچ پائوستوفسکی

کنستانتین گئورگیویچ پائوستوفسکی (31 مه 1892 - 14 ژوئیه 1968) نویسنده شوروی روسی نامزد دریافت جایزه ادبی نوبل در سال 1965 بود. کنستانتین پاوستوفسکی در مسکو متولد شد. پدر او از نوادگان قزاقهای زاپوروژیان، یک آمارشناس راه آهن بود و "یک رمانتیک و پروتستان غیر قابل درمان" بود. مادر او از خانواده یک روشنفکر لهستانی بود.

کتاب های کانستانتین گئورگی یویچ پائوستوفسکی