سحر مقصودی

سحر مقصودی

سحر مقصودی متولد سال 1357؛ نویسنده ایرانی است.

کتاب های سحر مقصودی

خورشید در آتش