کلود کاهن

کلود کاهن

کلود کائن ( زاده سال ۱۹۰۹، پاریس - مرگ ۱۹۹۱) مستشرق و مورخ فرانسوی مارکسیست بود. تخصص او در مطالعات قرون وسطی اسلامی، منابع اسلامی در مورد جنگ‌های صلیبی، و تاریخ اجتماعی از جامعه قرون وسطی اسلامی بود. او در سال‌های ۱۹۴۵ - ۱۹۵۹ استاد دانشگاه استراسبورگ بود و سپس در دانشگاه سوربن، در سال ۱۹۶۷ دانشگاه میشیگان او به تدریس دعوت کرد. دو منبع آکادمیک از او با عنوان «ریش سفید تاریخ اجتماعی اسلامی و یکی از با نفوذ ترین مورخان اسلامی قرن بیستم» و «بهترین مورخ خاورمیانه در قرن بیستم» یاد می‌کنند. او جز نویسندگان تاریخ ایران کمبریج بود.

کتاب های کلود کاهن

بویهیان‏