توماس هیلاند اریکسن

توماس هیلاند اریکسن

توماس هیلاند اریکسن (متولد 6 فوریه 1962) یک انسان شناس نروژی است. وی در حال حاضر استاد مردم شناسی اجتماعی در دانشگاه اسلو و همچنین رئیس انجمن 2015 انسان شناسان اجتماعی اروپا است. وی عضو آکادمی علوم و ادبیات نروژ است.

کتاب های توماس هیلاند اریکسن

قومیت و ملی گرایی


تاریخ انسان شناسی