دانیل رایف

دانیل رایف

دانیل رایف استاد برجسته رسانه و روزنامه نگاری در UNC-Chapel Hill و سردبیر سابق فصلنامه روزنامه نگاری و ارتباط جمعی است. تحقیقات او ارتباط جمعی و مخاطرات زیست محیطی، ارتباطات سیاسی و افکار عمومی، پوشش اخبار بین المللی و روش تحقیق را بررسی می کند. وی پیش از پیوستن به UNC-Chapel Hill ، محقق تحقیقات ریاست جمهوری در علوم اجتماعی و رفتاری در دانشگاه اوهایو بود.

کتاب های دانیل رایف

تحلیل پیام های رسانه ای