برنارد بارس

برنارد بارس

برنارد جی بارس (متولد 1946، در آمستردام) همکار ارشد سابق نوروبیولوژی نظری در انستیتوی علوم اعصاب در سن دیگو، کالیفرنیا است و هم اکنون عضو وابسته ای در آنجا است.
وی بیشتر به عنوان مبدع نظریه جهانی فضای کار، نظریه ای از معماری شناختی و آگاهی انسان شناخته می شود. وی پیش از این به عنوان استاد روانشناسی در دانشگاه ایالتی نیویورک، استونی بروک خدمت می کرد و در آنجا تحقیقاتی را درباره علت خطاهای انسانی و لغزش فرویدی انجام داد و به عنوان عضوی از اعضای هیئت علمی در انستیتوی رایت فعالیت داشت.
بارس "بیش از پانزده سال" با همکاری ویلیام پی بنکس، انجمن مطالعه علمی هوشیاری و مجله آکادمیک پرس را که وی نیز ویرایش آن بود، تاسیس کرد.
علاوه بر تحقیقات در مورد نظریه جهانی فضای کاری با استاد استن فرانکلین و دیگران، بارس در تلاش است تا با نوشتن کتاب های درسی دانشگاه و کتاب مخاطبان عمومی، آموزش وب، پیشرفته، موضوع مغز آگاه را به برنامه درسی استاندارد کالج و تحصیلات تکمیلی وارد کند. سمینارها و فیلم های دوره ای. بارس همچنین در مورد آگاهی، اراده و احساس دانش حیوانات منتشر کرده است، و در حال حاضر در حال کار رویکردی برای حالتهای "بالاتر" است، همانطور که در سنت های مدیتیشن تعریف شده است. روش های جدید ضبط مغز همچنان شواهد غیر منتظره را در مورد این موضوعات نشان می دهد.

کتاب های برنارد بارس