لیبی رومرو

لیبی رومرو

لیبی رومرو پیش از نویسنده شدن روزنامه نگار و معلم بود. کتاب های وی شامل بیوگرافی ، راهنماهای معلمان و... می باشد.

کتاب های لیبی رومرو

جین گودال


هلن کلر


آلبرت انیشتن