خالد خلیفه

خالد خلیفه

خالد خلیفه ، رمان نویس ، فیلمنامه نویس و شاعر سوری ، متولد 1964 در حلب است. برخی از آثار وی که منتقد دولت سوریه تحت حکومت بعث هستند توسط دولت سوریه توقیف شده است. 

کتاب های خالد خلیفه

مردن کار سختی است