ادوارد دنیسون

ادوارد دنیسون

دکتر ادوارد دنیسون مدرس دانشکده معماری بارتلت و یک متخصص مستقل معماری، شهری و فرهنگی است. وی مدیر MA معماری و محیط های تاریخی شهری، هماهنگ كننده پایان نامه Year5، هماهنگ كننده ماژول معماری مدرنیته های متعدد در تاریخ معماری MA و استاد راهنمای PhD است.

کتاب های ادوارد دنیسون

30 ثانیه معماری


بسته بندی