جوآن کوپژک

جوآن کوپژک

جوآن كوپژك (Joan K. Copjec) فیلسوف، نظریه پرداز، نویسنده، فمینیست و نظریه پرداز روانکاوان برجسته آمریکایی لاکانی است. وی استاد فرهنگ و رسانه مدرن در دانشگاه براون است.

کتاب های جوآن کوپژک

سایه های نوآر