دانیل بی وایل

دانیل بی وایل

دانیل بی. وایل درمانگر آمریکایی بود که در 18 مارس سال 2020 درگذشت. او بنیانگذار و توسعه دهنده زوج درمانی در سطح ملی و بین المللی بود.

کتاب های دانیل بی وایل

بیا من و تو ما بشویم