دنی دوور

دنی دوور

در سال 2010، دنی دوور مهلتی را برای 25 ماه مه 2017، برای زندگیش تعیین کرد. او از شنیدن زندگی هیجان انگیز دیگران خسته شده بود و تصمیم گرفت با قدم هایی برای زندگی واقعی که گویی پایانش در آستانه است، زندگی خود را شروع کند. او ضرب الاجل خود را بر روی باسن خود خال کوبی کرد و تنها هدف زندگی خود را تکمیل لیست زندگی خود قرار داد (لیستی با بیش از 150 هدف زندگی). وی در حالی که لیست خود را دنبال می کرد، ناخواسته به یک مینیمالیست تبدیل شد تا بتواند تمرکز لازم را برای ایجاد زندگی معنادارتر به دست آورد. این تغییر در ذهنیت به ظاهر کوچک (که بعداً در کتاب "ذهنیت مینیمالیستی" شرح داد) زندگی وی را به طور چشمگیری به سمت بهتر تغییر داد.

کتاب های دنی دوور

ساده زیستی