توماس جولی

توماس جولی

دکتر توماس جولی متخصص تحول سازمانی و سیستمی ، رهبری و نوآوری است.

کتاب های توماس جولی