ریچارد مک کن

ریچارد مک کن

ریچارد جان مک کن (12 دسامبر 1949 - 25 ژانویه 2021) نویسنده کتاب های داستان ، غیر داستانی و شعر بود. وی در واشنگتن دی سی زندگی می کرد و استاد برنامه MFA در نوشتن خلاق بود.

کتاب های ریچارد مک کن

من می توانم