آرش خوش صفا

آرش خوش صفا

آرش خوش صفا متولد 1365 در مشهد است.
مترجم، نویسنده، منتقد. کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی، دانشجوی ادبیات انگلیسی در دانشگاه مالایای مالزی، محقق حوزه ادبیات داستانی آمریکا.
داستان کوتاه “آغل ها”ی او جزو برگزیدگان جایزه صادق هدایت سال 1396 شد. ترجمه رمان “کانادا” (سال 1396)، “زنان با مردان” (سال 1397)، “تکه ای از قلبم (سال 1397) نوشته ریچارد فورد و “قوی سیاه سبز” (سال 1397) نوشته دیوید میچل در نشر روزگار برخی از آثار ترجمه اوست.

کتاب های آرش خوش صفا

هرمنوتیک در حیاط خلوت


تلسکوپ شوپنهاور


خاستگاه فلسفه


رمان ها چگونه می اندیشند؟


ادبیات کودک


آنچه ادبیات می نامندش


شرط بندی سگی


واپسین بخت


ساعت های استخوانی


رمان مدرن


نیم طبقه


چیزی درون آب


خاطرات کلاویس


تکه ای از قلبم


کانادا


قوی سیاه سبز