دانوتا ریح

دانوتا ریح

دانوتا ریح (متولد: 23 اکتبر 1949 ، یورکشایر جنوبی، انگلستان) نویسنده چهار رمان از تعلیق روانشناختی، همچنین با نام کارلا بانکس (جنگل ارواح، غریبه ها) می نویسد. او در زمینه زبان و زبانشناسی سخنرانی می کند و در مورد رابطه بین اختلالات زبان و رفتار مجرمانه - و بوفی تحقیق می کند.

کتاب های دانوتا ریح

زبان روزنامه