جرمی موندی

جرمی موندی

جرمی موندی مدرس ارشد دانشگاه لیدز است که در آنجا در گروه مطالعات اسپانیایی، پرتغالی و آمریکای لاتین و مرکز مطالعات ترجمه کار می کند. وی متخصص نظریه ترجمه است و از انتشارات وی می توان به "همنشین Routledge به مطالعات ترجمه" (Routledge ، 2008)، سبک و ایدئولوژی در ترجمه: نوشتن آمریکای لاتین به انگلیسی (Routledge ، 2008) و ترجمه: یک کتاب منبع پیشرفته (Routledge 2004 ، با باسیل حاتم).

کتاب های جرمی موندی

درآمدی بر مطالعات ترجمه