حسن قادر

حسن قادر

استاد حسن قادر از اساتید دانشگاه و مولف چند کتاب در زمینه طراحی حروف در کشور می باشد.

کتاب های حسن قادر