الکسی فایکو

الکسی فایکو

الكسي فايكو (1893-1978) در سال 1917 از دانشکده تاریخ و فلسفه دانشگاه مسکو فارغ التحصیل شد. وی اولین بار به عنوان نمایشنامه نویس در سال 1921 با کمدی معضل شناخته شد. ملودرام او دریاچه لیول (صحنه 1923) ، کمدی پروفسور بوبوس (صحنه 1925) و ... از کارهای او بودند. فایکو نمایشنامه های دیگر اقوام اتحاد جماهیر شوروی را نیز ترجمه می کرد.

کتاب های الکسی فایکو

پروفسور بوبوس