لوری اشنایدر ادمز

لوری اشنایدر ادمز

لوری اشنایدر آدامز دکترای تاریخ هنر خود را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرده است. او استاد کالج جان جی است. وی در مرکز CUNY به تدریس هنر رنسانس ایتالیا ، هنر و روانکاوی ، روش شناسی هنر و زندگی نامه هنرمندان می پردازد. او همچنین یک روانکاو است. آدامز کتابهایی در زمینه تاریخ هنر منتشر کرده است ، از جمله کتابهای مقدماتی و کتابهایی در مورد روشهای تجزیه و تحلیل هنری ، هنر و روانکاوی و رنسانس ایتالیا.

کتاب های لوری اشنایدر ادمز

آشنایی با هنر