دان بیکر

دان بیکر

دن بیکر، دکترای علوم پزشکی، یک روانشناس پزشکی است که به مطالعه رفتار انسان در یک محیط سازمانی اختصاص دارد. طی 20 سال گذشته، او تحقیقات خود را در آزمایشگاه کامل - مشهور در جهان Canyon Ranch در توسان، آریزونا - انجام داده است، جایی که وی مدیر بنیانگذار برنده جایزه برنامه بهبود زندگی بود. وی همچنین پرفروش ترین نویسنده کتاب آنچه مردم خوشحال می دانند و آنچه شرکت های خوشبخت می دانند است.

کتاب های دان بیکر