آکاشا لانسدیل

آکاشا لانسدیل

آکاشا لانسدیل وزیر ادیان است. آموزش حوزوی دو ساله وی در لندن شامل آموزش در مورد ادیان اصلی و سنتهای مقدس جهان بود و شغل وی باعث تماس مکرر او با افراد از هر دین و مذهبی می شود. او به عنوان یک روان درمانگر، هم به صورت خصوصی و هم در سرویس بهداشت ملی انگلیس، تمرین کرده است. سابقه شرکت وی مدیریت ارشد منابع انسانی بود. وی یک مربی، سخنران سمینار و مشاور EAP متخصص و باتجربه اجرایی، متخصص در زمینه هوش هیجانی و مدیریت استرس است. او برای انتشارات مختلفی نویسندگی کرده است و کتاب او "چگونه زندگی را انجام دهیم - اشاره گرهای قدرتمند برای زندگی قدرتمند" به یکی از محبوب ترین عناوین خودیاری در انگلستان تبدیل شد. Akasha Lonsdale را به Do I Kneel یا Do I Bow می آورم؟ یک رویکرد آگاهانه، حساس و روشنگرانه که متولد دانش گسترده، تجربه شخصی و بینش روانشناختی است.

کتاب های آکاشا لانسدیل

زانو می زنم و دعا می کنم