سیدمحسن هاشمی

سیدمحسن هاشمی

سيدمحسن هاشمي متولد سال 1344، استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر، عضو هیات علمی دانشگاه میباشد.

کتاب های سیدمحسن هاشمی

فردوسی و هنر سینما