جواد اطاعت

جواد اطاعت

جواد اطاعت (زاده ۱۳۴۲ در شهرستان داراب) سیاستمدار و استاد دانشگاه شهید بهشتی است. او هم‌اکنون استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو مؤسس و عضو شوراء اول و دوم حزب اعتماد ملی است. ایشان علاه بر تألیفات متعدد در حوزۀ تخصصی، در تدوین متون ادبی نیز اهتمام داشته اند.

کتاب های جواد اطاعت

تروریسم


در اندیشه ایران


ژئوپلیتیک نفت


ایران و نظام بین الملل


مبانی توسعه پایدار در ایران