جواد اطاعت

جواد اطاعت

جواد اطاعت (زاده ۱۳۴۲ در شهرستان داراب) سیاستمدار و استاد دانشگاه شهید بهشتی است. او هم‌اکنون استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو مؤسس و عضو شوراء اول و دوم حزب اعتماد ملی است. ایشان علاه بر تألیفات متعدد در حوزۀ تخصصی، در تدوین متون ادبی نیز اهتمام داشته اند.

کتاب های جواد اطاعت

در اندیشه ایران


ایران و نظام بین الملل


مبانی توسعه پایدار در ایران