ماندانا نوربخش

ماندانا نوربخش

 ماندانا نوربخش متولد سال 1350، دارای دكتري (Ph.D) زبانشناسی همگانی، كارشناسي ارشد زبانشناسی همگانی و كارشناسي مترجمی زبان انگلیسی می باشد. وی عضو هیات علمی و دانشیار گروه زبانشناسی است.

کتاب های ماندانا نوربخش