مهدی مهریزی

مهدی مهریزی

مهدی مهریزی روحانی اهل مشهد و مقیم قم است و در حال حاضر به عنوان استادیار دانشکده علوم حدیث مشغول به کار می‌باشد. مهریزی متولد ۱۳۴۱ در مشهد است.
دروس مقدماتی حوزه را در حوزه علمیه مشهد و دروس تخصصی فقه، اصول و فلسفه را در قم گذرانیده‌است. او پس از گذراندن ۱۱ سال درس خارج حوزه -که در مقایسه با باقی حوزه شبیه نسبت تحصیلات تکمیلی به دوره کارشناسی در مراکز آموزش عالی است - به تحصیل در دانشگاه پرداخت. در حال حاضر به عنوان استادیار دانشکده حدیث مشغول به کار می‌باشد.

کتاب های مهدی مهریزی

شاخص های دین داری


مهدویت


قرآن و مساله زن