جک اسنایدر

جک اسنایدر

جک لوئیس اسنایدر (متولد 6 فوریه 1951) یک دانشمند سیاسی آمریکایی است که استاد روابط بین الملل رابرت و رنه بلفر در دانشگاه کلمبیا است و در نظریه های روابط بین الملل تخصص دارد.
تحقیقات اسنایدر پیرامون رابطه بین خشونت و دولت تمرکز دارد. وی به دلیل معرفی تمایز واقع گرایی تهاجمی و دفاعی در ادبیات روابط بین الملل در کتاب خود در سال 1991 افسانه های امپراتوری مشهور است.

کتاب های جک اسنایدر