کریس هجز

کریس هجز

کریس هجز (زاده ۱۸ سپتامبر ۱۹۵۶) گزارشگر و دگراندیش امریکایی است. وی نزدیک به دو دهه را به عنوان گزارشگر خارجی در امریکای مرکزی، خاورمیانه، افریقا و بالکان سپری کرده‌است.

کتاب های کریس هجز

آمریکا تور وداع