ماجد فخری

ماجد فخری

دکتر ماجد فخری (متولد: 1923) استاد برجسته فلسفه دانشگاه آمریکایی در بیروت و استاد کمکی دانشگاه جورج تاون است. وی در دانشگاههای سراسر جهان، از لندن تا لبنان، به تدریس و سخنرانی پرداخت.

کتاب های ماجد فخری

فارابی