کریستوفر سینک

کریستوفر سینک

کریستوفر سینک، استاد آموزش مشاور در دانشگاه سیاتل اقیانوس آرام (بیش از 17 سال)، نزدیک به 30 سال است که به طور فعال با حرفه مشاور مدرسه درگیر است. وی پیش از خدمت به عنوان مربی مشاور، به عنوان مشاور متوسطه و متوسطه کار می کرد. وی سالها تجربه تحریریه در مجلات مرتبط با مشاوره (به عنوان مثال ، مشاوره مدارس حرفه ای ASCA و مشاوره و ارزشهای ACA) دارد و در زمینه های مختلف مربوط به مشاوره مدرسه و روانشناسی تربیتی به طور گسترده منتشر شده است. کریس طرفدار قوی مشاوره مدارس مبتنی بر نقاط قوت و مبتنی بر نقاط قوت است. در حال حاضر، دستور کار تحقیقاتی وی شامل مباحثی است که نتایج برنامه های جامع مشاوره مدارس، روش های تحقیق در مشاوره مدرسه و معنویت را به عنوان یکی از ویژگی های مهم تاب آوری نوجوانان بررسی می کند. آخرین کتاب سینک (2011) منتشر شده توسط بروکس / کول، مداخلات بهداشت روان برای مشاوران مدارس است و کتاب سینک، ادواردز و اپلر، مشاوره گروهی در مدارس، توسط انتشارات بروکس / کول منتشر می شود. دکتر سینک همچنین یک انتصاب سه ساله استاد / مدرس مهمان در دانشکده آموزش و الهیات، دانشگاه یورک سنت جان، یورک، انگلیس دارد.

کتاب های کریستوفر سینک

مشاوره ی مدرسه در عصر حاضر