پیتر زومتور

پیتر زومتور

پیتر زومتور معمار مینیمالیست سوئیسی متولد 1943 و برندهٔ جایزه پریتزکر سال ۲۰۰۹ است

کتاب های پیتر زومتور